Eyeopener nodig?

Waarneming en interpretatie. Als je zo concreet en feitelijk mogelijk en zonder waardeoordeel het gedrag van de ander omschrijft, dan omschrijf je jouw waarneming .Deze waarneming is nooit helemaal objectief. Laat verschillende mensen hun waarneming van een bepaald gedrag of situatie opschrijven. Je zult merken dat je allemaal verschillende antwoorden krijgt. Wat kun je aan […]