Franciscus (1181 – 1226) kwam uit een ondernemersfamilie van stoffenhandelaren. De nogal materiële levenswijze van zijn vader wees hij af, er moest meer zijn in het leven dat hem vervulling kon geven. Zo kwam hij tot het besluit om in eenvoud te gaan leven en zich te bekommeren om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren.

Volgens de legende hield hij ooit een preek voor de dieren en sprak hij met de gevaarlijke wolf van Gubbio. Zijn volgelingen stichtten de kloosterorde der Franciscanen.

Waar haal je als mens de inspiratie vandaan?

Hieronder volgen zeven stappen tot een lichter leven die gebaseerd zijn op mystieke teksten van Franciscus.

stap1 Ik buig voor het mysterie en open mijn hart voor al wat leeft
Ook als mens kun je je verbinden met het mysterie, met iets dat groter is dan jijzelf. Dit geeft mij persoonlijk de kracht om alles onder ogen te zien wat zich rondom mijn leven afspeelt. De realiteit is dat er geen vreemd leed bestaat, omdat de ander en ik in wezen delfde zijn.

stap 2 Ik zie alle schepselen als mijn broeders en zusters
Dit komen we ook tegen in managementboeken: “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden.”
Dit is een kwestie van doen.

stap 3 In overgave vind ik vrede en ongewapend ga ik mijn weg
Als mens heb je het lef en de kracht nodig om ook je kwetsbare kant te laten zien. Franciscus wapende zich met “goedheid, begrip, vriendelijkheid, hoffelijkheid, hartelijkheid, sympathie, fijngevoeligheid, grootmoedigheid, opgewektheid en tederheid…”

stap 4 Ik leef eenvoudig en alles wordt mij geschonken
Hier krijgen we het advies om te komen tot een bepaalde mate van armoede. Het is een uitnodiging aan mensen om te investeren in zinvolle zaken en oog te houden voor het grotere geheel van mens, dier en milieu.

stap 5 Ieders dienaar ben ik, niemands slaaf; zo geef ik gehoor aan mijn roeping
Dit is een uitnodiging om ons handelen als mens in overeenstemming te brengen met onze “Goddelijke” roeping. Om hier ook gedisciplineerd in te zijn, een discipel (volgeling) te zijn van je eigen diepere verlangen.

stap 6 In ieder mens groet ik belangeloos het licht
Deze stap gaat over de zuiverheid in relaties, het goede in de ander te zien en hier bewust naar handelen. Naar o.a. je gezin, je vrienden, je collega’s, je..

stap 7 In vreugde leef ik dit leven
Franciscus had als bijnaam “vrolijke Frans”. Hij heeft zijn leven gericht op vreugde, de vreugde van het dienen, de vreugde van de eenvoud en de overgave, de vreugde die onafhankelijk is van uiterlijke omstandigheden.

Ik hoop dat het bovenstaande je als mens kan inspireren bij de keuzes die je maakt.
Geef vandaag alvast iets extra’s aan de mensen en morgen aan de dieren, uiteindelijk geef je het ook aan jezelf!

(Bron: Nuzakelijk.nl en herschreven door mij)

Hans Zomer

Hans Zomer

Hans Zomer (1975) is spreker, trainer en schrijver op het gebied van persoonlijk leiderschap en communicatie. Hij is oprichter van Aestas Groei!, waarmee hij, samen met een netwerk van ervaren trainers, coaches en adviseurs, bouwt aan bloeiende organisaties. Ook spreekt hij via www.hanszomer.nl over Klantgerichtheid, Beïnvloeden & Overtuigen en Ondernemerschap. Last but not least is hij partner van Dorien en trotse en dankbare vader van twee prachtige kinderen: Evi (2011) en Job (2014)