Waarneming en interpretatie.

Als je zo concreet en feitelijk mogelijk en zonder waardeoordeel het gedrag van de ander
omschrijft, dan omschrijf je jouw waarneming .Deze waarneming is nooit helemaal
objectief. Laat verschillende mensen hun waarneming van een bepaald
gedrag of situatie opschrijven. Je zult merken dat je allemaal verschillende antwoorden krijgt.

Wat kun je aan het gedrag van de ander waarnemen?
1. Verbale communicatie of wat zegt iemand.
2. Non-verbale communicatie
• hoe zegt iemand iets
• hoe is de mimiek of gezichtsuitdrukking van iemand
• hoe is de lichaamshouding

Meestal koppelen we aan onze waarneming meteen onze interpretatie. Dit gaat zo snel
dat we ons dit meestal niet bewust zijn. Meestal ook geven we meteen onze
interpretatie als we het gedrag van een ander omschrijven.
Het is daarom belangrijk dat we we waarnemen leren scheiden van onze interpretatie.

Waar wordt onze interpretatie beïnvloed?
• het gedrag van die ander in eerdere situaties
• onze sympathie of antipathie voor die persoon
• hoe wij zelf op dat moment in ons vel zitten
• ons referentiekader dat wordt gevormd door je opvattingen, normen en waarden en jouw ervaringswereld

Probeer eerst het concrete, feitelijk gedrag te benoemen.
Geef daarna pas je interpretatie. Weet dat je er flink naast kunt zitten daarom is het zaak te checken of je waarneming en met name je interpretatie klopt. Vraag het aan de persoon zelf. Vraag ook eens aan andere mensen hoe zij er tegen aan kijken.

Ingeborg Voskamp
Na het afronden van de post hbo opleiding: “Trainen met Hart en Ziel” werk ik als zelfstandig trainer en coach. Ik richt mij op de persoonlijke ontwikkeling en het versterken van mensen in hun dagelijks werk. De coaching, workshops én trainingen zijn gericht zijn op het verbeteren van jouw Persoonlijk Leiderschap, Persoonlijke Presentatie en Communicatie. Wat is het uitgangspunt? Het herkennen, bewust worden en inzicht krijgen in je eigen manier van denken, je gevoelens, je gedrag en je manier van communiceren. Wat is het doel? Je krijgt handvatten aangereikt om op een adequatere manier in de dagelijkse werkpraktijk te functioneren. Als trainer en coach kan ik mensen raken, in beweging zetten en leren reflecteren op hun eigen handelen. Mijn motto is:'' Leef bewust en Leer elke dag"
Ingeborg Voskamp
Ingeborg Voskamp

Latest posts by Ingeborg Voskamp (see all)