Say it don't spray it

Feedback geven is in veel organisaties en teams niet vanzelfsprekend. Irritaties worden onvoldoende en te laat uitgesproken. Of erger nog, er wordt niet meer met elkaar gepraat, maar alleen nog over elkaar gepraat met roddel en achterklap als resultaat. In een gezond team of organisatie wordt feedback op tijd en duidelijk gegeven wat zorgt voor onderling vertrouwen. Niet soft, maar juist op een opbouwende manier en met open vizier. Als dat vertrouwen is gekweekt en je hebt een aantal mensen in je team die daar gehoor aan willen geven, worden sterke teams gevormd die met veel plezier willen samenwerken.

Door het geven van feedback geef je de ander informatie over hoe jij het gedrag van de ander ziet en ervaart. Feedback is in een samenwerking onmisbaar. Het is belangrijk om positieve feedback of een compliment te geven over wat je prettig vindt gaan. Of juist negatieve feedback te geven en te zeggen wat jij niet prettig vindt.

Waar is die informatie dan voor nodig?
• Om samen te werken aan gewenste werkresultaten
• Om te investeren in een goede werkrelatie en werksfeer
• Om te kunnen leren en veranderen
• Om je bewuster te worden van je uitstraling of overkomen

Hoe komt het dan dat er geen feedback gegeven wordt? Angst is vaak de reden. Bijvoorbeeld: angst om te kwetsen, angst om niet aardig gevonden te worden, angst voor de reactie van de ander. Die angst wordt vaak veroorzaakt door gedachten die jou belemmeren om feedback te geven..

Welke belemmerende gedachten herken jij bij jezelf?
• Als ik maar lang genoeg wacht, lost de situatie zich vanzelf op.
• Ik houd zelf niet van feedback, dus de ander zal het ook wel vervelend vinden.
• Ik geef mijn feedback wel via grapjes.
• Ik geef wel een hint, dan snap je wat ik bedoel.
• Ik ben niet in de positie om dat tegen een ander te zeggen.
• Ik verstoor de samenwerking.
• Er is gewoon geen tijd om feedback te geven.
• Wie ben ik om een ander te beoordelen?
• Hij zal onaardig tegen mij doen als ik hem feedback geef.
• Misschien deed het zich maar één keer voor, laat ik er maar niets over zeggen.
• Het kost teveel tijd, ik ga liever aan het werk.
• Als ik een compliment geef, vindt de ander mij een slijmbal.
• Als ik feedback geef kan de ander dat niet aan: “Ik moet hem/haar beschermen”.

Het aanleren van alleen de techniek van het feedback geven, is een foefje wat iedereen kan leren. Het is niet effectief, als je niet ook kijkt naar wat de reden ervan is dat jij weinig of geen feedback geeft. Kijk eens welke gedachte(n) jou belemmeren om feedback te geven en jou dat onzekere of bange gevoel geven? Welke ervaringen heb jij in het verleden?

complimenten

(Bijdrage van: Ingeborg Voskamp)

(wil jij automatisch een e-mail krijgen als er een nieuw bericht is gepubliceerd? Meld je dan aan via onderstaande formulier)


 

Ingeborg Voskamp
Na het afronden van de post hbo opleiding: “Trainen met Hart en Ziel” werk ik als zelfstandig trainer en coach. Ik richt mij op de persoonlijke ontwikkeling en het versterken van mensen in hun dagelijks werk. De coaching, workshops én trainingen zijn gericht zijn op het verbeteren van jouw Persoonlijk Leiderschap, Persoonlijke Presentatie en Communicatie. Wat is het uitgangspunt? Het herkennen, bewust worden en inzicht krijgen in je eigen manier van denken, je gevoelens, je gedrag en je manier van communiceren. Wat is het doel? Je krijgt handvatten aangereikt om op een adequatere manier in de dagelijkse werkpraktijk te functioneren. Als trainer en coach kan ik mensen raken, in beweging zetten en leren reflecteren op hun eigen handelen. Mijn motto is:'' Leef bewust en Leer elke dag"
Ingeborg Voskamp
Ingeborg Voskamp

Latest posts by Ingeborg Voskamp (see all)