leiderschap

Ken je dat, dat je kwaad wordt op andere weggebruikers als je in de file staat? Ken je dat, dat je onzeker voelt omdat jouw collega kortaf tegen jou doet? Reageer jij dan proactief of reactief? Anders gezegd maak jij je eigen keuzes of laat je je keuzes en gedrag bepalen door de situatie van buitenaf

Wat is eigenlijk reactief gedrag? Ik leg de verantwoordelijkheid voor mijn gedrag bij de ander of bij de situatie.
• Ik kies onbewust.
• Ik wacht af wat er gebeurt.
• Ik laat de ander bepalen wat ik denk en hoe ik mij voel.
• Ik laat mij beïnvloeden door situaties van buitenaf waar ik weinig of niets aan kan doen.

Bekijk het filmpje. Een mooi uitvergroot voorbeeld van reactief gedrag.

Wat is dan proactief gedrag? Erkennen dat je zelf 100 % verantwoordelijk bent voor wat je doet. Je hebt zelf de vrije wil en daarmee de keuzevrijheid om bewust te kiezen voor je eigen reactie op een situatie.
• Ik neem zelf initiatief.
• Ik bepaal zelf wat ik denk en hoe ik me ik voel.
• Ik kan nu niets aan de situatie veranderen en handel in de toekomst anders.
• Ik maak bewust keuzes gebaseerd op mijn waarden.

Welke uitspraken doe jij op een dag? Luister eens een hele dag naar je eigen manier van praten en die van de mensen in jouw omgeving. Hoe vaak hoor je of gebruik jij zelf reactieve zinnen?

Reactieve zinnen:
• Ik kan er niets aan doen
• Zo ben ik nu eenmaal
• Hij maakt me zo kwaad
• Ik kan het niet
• Ik moet..
• Als ik maar..

Hoe kan het dan anders?

Proactieve zinnen:
• Laat ik eens kijken of er alternatieven zijn
• Ik kan het ook anders aanpakken
• Ik bepaal zelf mijn gevoelens
• Ik wil/ geef de voorkeur aan
• Ik kan kiezen
• Dat ga ik doen

Het woord moeten is een van de meest schadelijke woorden. Door je eigen ‘moeten’ kun je ontdekken waar jezelf vast zit in jouw persoonlijke overtuigingen en wat je zelf ziet als beperkingen. Elke keer dat we moeten gebruiken, brengen we dwang in ons leven. Om de ruimte en keuzevrijheid in je leven te vergroten, kun je de dwang een stuk minder maken. Hoe? door moeten te vervangen door woorden als mogen, willen of kunnen, geef je jezelf de vrijheid en verantwoordelijkheid om te kiezen.

Wat moet jij eigenlijk allemaal van jezelf..?
Maak drie verschillende zinnen over je huidige situatie die beginnen met ‘ik moet’.
1. Ik moet..
2. Ik moet..
3. Ik moet..
Kies een van de drie zinnen uit en vervang het begin door: ‘Als ik echt wil, kan ik..’
Wat is het effect hiervan op jou?

Ter afsluiting nog een klein verhaal over moeten.
Jij moet
De vrouw zei aan het slot van een lang verhaal over haar teleurstellingen in het leven: “maar ik moet toch goed zijn voor anderen”. Mong zei: “Sluit je ogen, ga terug in jezelf en hoor de stem die zei: Jij moet goed zijn voor anderen.”
De vrouw deed het en zei verschrikt: “Dat zei mijn moeder altijd!”
“En’, zei Mong, hoe stierf zij? “Verbitterd en onbegrepen”, zei de vrouw
“Ben jij je moeder?” vroeg Mong.

De belangrijkste persoon in je leven- die de regels bepaalt, de agenda opstelt, de geestelijke en lichamelijke ballast opruimt- ben jij. Neem je leven in eigen hand!

Bron: “De zeven eigenschappen van persoonlijk leiderschap” Stephen Covey.

(Bijdrage van: Ingeborg Voskamp)

(wil jij automatisch een e-mail krijgen als er een nieuw bericht is gepubliceerd? Meld je dan aan via onderstaande formulier)

Ingeborg Voskamp
Na het afronden van de post hbo opleiding: “Trainen met Hart en Ziel” werk ik als zelfstandig trainer en coach. Ik richt mij op de persoonlijke ontwikkeling en het versterken van mensen in hun dagelijks werk. De coaching, workshops én trainingen zijn gericht zijn op het verbeteren van jouw Persoonlijk Leiderschap, Persoonlijke Presentatie en Communicatie. Wat is het uitgangspunt? Het herkennen, bewust worden en inzicht krijgen in je eigen manier van denken, je gevoelens, je gedrag en je manier van communiceren. Wat is het doel? Je krijgt handvatten aangereikt om op een adequatere manier in de dagelijkse werkpraktijk te functioneren. Als trainer en coach kan ik mensen raken, in beweging zetten en leren reflecteren op hun eigen handelen. Mijn motto is:'' Leef bewust en Leer elke dag"
Ingeborg Voskamp
Ingeborg Voskamp

Latest posts by Ingeborg Voskamp (see all)