vragen

 

Hoe komt het dat wij als volwassenen zo weinig vragen stellen? Denk je alles al te weten? Stel jij een bepaalde vraag niet uit angst om “dom” of onprofessioneel over te komen? Houd je op een gegeven moment op om nieuwsgierig te zijn? Gun jij jezelf de kans om met open vizier de wereld tegemoet te treden? Bekijk jij de wereld weleens als een kind? En durf jij je eigen aannames opzij te zetten?

“Je eigen aannames zijn de ramen waardoor je kijkt. Maak ze af en toe schoon. Anders komt het licht niet binnen” Michelangelo

Een beeldend filmpje van Waardenberg & de Jong, waarin het hebben van aannames en het stellen van vragen een grote rol spelen:

Vragen stellen is een goede manier; om de wereld beter te begrijpen, meer informatie te krijgen over een bepaald onderwerp, de ander uit te nodigen om te praten en interesse te tonen in de ander.

Open vragen beginnen altijd met een vragend voornaamwoord namelijk:
• Wie
• Wat
• Hoe
• Waar
• Wanneer
• Waarom kan je beter vervangen door de vraag: “wat is de reden?” dat komt vaak minder bedreigend over. Waarom kan er de oorzaak van zijn dat de ander in de verdediging schiet. Uiteraard heeft het ook te maken met de manier waarop je het vraagt welk effect het zal hebben.

Gesloten vragen kunnen alleen met ja of nee of met een andere korte reactie beantwoord worden.
Bijvoorbeeld:
• Wil je koffie?
• Houd jij van popmuziek?
• Ben je uit geweest?
• Wil je koffie of thee?

Er zijn situaties waarin gesloten vragen nuttig zijn namelijk:

• Je kent de gesprekspartner goed, de sfeer is open, het onderwerp is niet bedreigend. De persoon die antwoord geeft zal zich vrij genoeg voelen om toch zijn eigen mening te geven.Je kent de gesprekspartner goed, de sfeer is open, het onderwerp is niet bedreigend. De persoon die antwoord geeft zal zich vrij genoeg voelen om toch zijn eigen mening te geven.

•Je wilt de persoon over de drempel helpen. Het beantwoorden van een gesloten vraag is vaak makkelijker dan een open vraag.

•Je wilt alleen specifieke informatie. Bijvoorbeeld je wil alleen wilt weten of je werk nu wel of niet af is.

Wat zijn de kenmerken van open en gesloten vragen?

Open vragen                                strong>Gesloten vragen

De ander krijgt ruimte                                Zijn effectief als korte specifieke vragen.

De ander voelt zich serieus genomen                   Kunnen de ander over de drempel helpen

Kunnen de ander over de drempel helpen           De ander geeft niet snel meer informatie

Er ontstaat een sfeer van vertrouwen                  Kan ervaren worden als kruisverhoor

Suggestieve vragen
Tot de gesloten vragen horen ook suggestieve vragen. Probeer deze zoveel mogelijk te vermijden omdat je bij een suggestieve vraag , de ander het antwoord in de mond legt. Het laat de ander weinig ruimte. Je vult de hele vraag eigenlijk al in voor de ander. Je stuurt bewust naar antwoordmogelijkheden: ‘ja’ of ‘nee’.

Voorbeelden:
• Je twijfelt dus aan…?
• Je verwacht dus geen verbetering voor …
• Je bent van mening dat…?
• Heb jij ook geen zin in het bedrijfsuitje?

Zorg dat je in een gesprek regelmatig met een controlevraag checkt of jij de ander nog begrijpt. Je blijft in dan verbinding met de ander en voorkomt een monoloog. Het geeft de ander ook de mogelijkheid om zijn of haar mening en/of aanvullingen te geven op het gesprek.
Voorbeelden:
• Bent je het met mij eens dat…?
• Formuleer ik jouw mening goed als ik zeg dat…?
• Hoe komt dit bij jou over?

De kunst om goede vragen te stellen beheers je niet van vandaag op morgen. Experimenteer en leer… want vragen staat vrij!

(Bijdrage van: Ingeborg Voskamp)

Ingeborg Voskamp
Na het afronden van de post hbo opleiding: “Trainen met Hart en Ziel” werk ik als zelfstandig trainer en coach. Ik richt mij op de persoonlijke ontwikkeling en het versterken van mensen in hun dagelijks werk. De coaching, workshops én trainingen zijn gericht zijn op het verbeteren van jouw Persoonlijk Leiderschap, Persoonlijke Presentatie en Communicatie. Wat is het uitgangspunt? Het herkennen, bewust worden en inzicht krijgen in je eigen manier van denken, je gevoelens, je gedrag en je manier van communiceren. Wat is het doel? Je krijgt handvatten aangereikt om op een adequatere manier in de dagelijkse werkpraktijk te functioneren. Als trainer en coach kan ik mensen raken, in beweging zetten en leren reflecteren op hun eigen handelen. Mijn motto is:'' Leef bewust en Leer elke dag"
Ingeborg Voskamp
Ingeborg Voskamp

Latest posts by Ingeborg Voskamp (see all)